Prijatelji Muzičkog Ateljea


 


Asocijacija Gitarista Vojvodine

http://www.agv.org.rs/


Dečiji kulturni centar

http://www.decinadar.org


Glazbeni studio Pizzicato

http://studiopizzicato.hr/

 


Muzička Omladina Novog Sada

http://www.muzickaomladina.org/


 Družiciranje

http://druziciranje.com/


Katarina Kovač

http://www.katarinakovac.webs.com/


http://www.mixmusic-company.com/