Sviraj i Maštaj

Najbitnija zamisao tokom stvaranja ove zbirke, bila je da se kod dece podstakne mašta i emocija kroz pevljive i pamtljive melodije, a da pritom svaka od kompozicija rešava određeni tehnički problem leve i desne ruke. Jasna podela gudala, određeni potezi, odnos polustepena i artikulacija sa kojima se učenik već susreo u skalama, vežbama i etidama pretočeni su u kompozicije ove zbirke. Dinamičko nijansiranje, melodije koje se lako pamte, kao i šarolika i maštovita klavirska pratnja umnogome će pomoći što boljem interpretiranju svake  kompozicije.

Muzika poboljšava raspoloženje, budi emocije i pokreće slike - zato SVIRAJ I MAŠTAJ!

autori
Milan Čizmić
Katarina Kovač

Za više informacije obratite nam se na mail muzickinsatelje@gmail.com

 

Play And Fantasize

The most important idea behind the creation of this collection was to encourage children’s imagination and emotions through songful and memorable tunes, while at the same time solving concrete technical challenges of the left and right hand. The clear bow division, particular strokes, the relationship between half steps, and articulation to which pupils have been introduced in scales, exercises and etudes have been elaborately placed into the compositions of this collection. Dynamic nuancing and memorable melodies, hand in hand with the colorful and imaginative piano accompaniment, will help children achieve better interpretation of each composition.

Music improves the mood, awakens the emotions and moves the images, so PLAY AND FANTASIZE!

authors
Milan Čizmić
Katarina Kovač

For more informations please contact us on mail muzickinsatelje@gmail.com