Milan Čizmić


Rođen je 04.11.1977 god. u Sremskoj Mitrovici gde završava Osnovnu muzičku školu „Petar Krančević“. Srednju muzičku školu „Isidor Bajić“ pohađa u Novom Sadu kao i Akademiju Umetnosti koju završava u klasi prof. Irine Jašvili. Tokom studiranja bio je član Akademskog gudačkog kvarteta sa kojim je ostvario veliki broj nastupa.

Aktivan je polaznik seminara za violinu kod prof. Marine Jašvili iz Moskve-Rusija kao i prof. Johannes Prellea iz Kelna-Nemačka. Pohađao je seminar orkestarskog i kamernog sviranja 2001.god. u Bajrojtu-Nemačka. Bio je član Novosadskog kamernog orkestra,Vojvođanske Filharmonije kao i gudačkog kvarteta KV-art sa kojim je ostvario mnogobrojne nastupe u zemlji i inostranstvu.

2003. godine se zapošljava u Muzičkoj školi „Petar Krančević“ u Sremskoj Mitrovici kao profesor violine,kamerne muzike i gudačkog orkestra. Kao pedagog,od samog početka je aktivan na seminarima i predavanjima vezanim za violinsku pedagogiju. Dobitnik je nagrade „Đerđ Zazrović“ za najperspektivnijeg profesora violine na Festivalu gudača u Sremskoj Mitrovici 2007 god. Od 2009 god.zaposlen je u Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu.

Često je član žirija mnogih violinističkih takmičenja u našoj zemlji i u inostranstvu. 2015.godine zajedno sa svojom koleginicom Katarinom Kovač izdaje zbirku didaktičkih komada za violinu i klavir pod nazivom “Sviraj i maštaj“ koja se već koristi po muzičkim školama u Norveškoj, Sloveniji, Turskoj, Hrvatskoj, Americi kao i u školama u našoj zemlji.

Tokom dosadašnjeg pedagoškog rada učenici su mu dobitnici najvećih nagrada i priznanja na mnogim domaćim i međunarodnim takmičenjima kako u solo nastupima, tako i u kamernoj muzici.

Direktor je Internacionalnih Susreta Violinista koji se svake godine odrzavaju u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu gde dolaze najperspektivniji mladi violinisti iz zemlje i inostranstva kao i najvece imena violinske pedagogije.

Organizator je i predavač na letnjim seminarima violine u našoj zemlji gde sa svojim kolegama okuplja i radi sa veoma talentovanim i uspešnim mladim violinistima. Pojedini učenici su već godinama stipendisti Orkestarkog i kamernog seminara u Norveškoj.

Od 2015.god. je predsednik Vojvođanske  gudačke sekcije, instrument-violina.


 

Raspored za 30 dana: