Gordana Opačić


Rođena je  1971 godine  u Novom Sadu, gde je završila OŠ "Đorđe Natošević", osnovnu i srednju muzičku školu "Isidor Bajić",  Akademiju umetnosti - odsek muzička pedagogija.

Na osnovu pravilnika  Akademije umetnosti u Novom Sadu o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva, 2011. godine stekla je  zvanje – master profesor muzičke kulture i solfeđa.

Bila je dugogodišnji član hora „Muzičke omladine Novog Sada“, hora  KUD " Svetozar Marković",  hora KUD " Sonja Marinković", kao i član prilikom osnivanja crkvenog hora „ Sveti Stefan Dečanski“. Često je  asistirala dirigentima i pomagala u radu sa horom.

Od  1986. Godine  član je  Muzičke omladine Novog Sada, a od  marta 2006.godine i član Skupštine Muzičke Omladine Novog Sada.

Od  1996.  zaposlena je u OMŠ "Josip Slavenski" u Novom Sadu, kao profesor solfeđa i teorije muzike. Koautor je radne sveske za solfeđo za pripremni razred u muzičkoj školi. Pored nastave, svoje učenike sprema  za takmičenja iz solfeđa i teorije muzike, kao što su

  • "Republičko takmičenje" - Beograd
  • "Takmičenje mladih solfeđista" – Požarevac
  • "Aleksandar Šaca Putnik" – Kraljevo
  • "Festival solfeđa" – projekat Akademije Umetnosti Novi Sad
  • "Viva la musica" – Sremska Mitrovica,
  • Ekipni Festival solfeđa „ Slavenski“ – Novi Sad

u kojima postižu visoko rangirane rezultate.

U organizaciji „Ekipnog Festivala solfeđa Slavenski“ je bila član žirija ( 2014 ) i Sekretar žirija ( 2015 ), kao i član žirija na Takmičenju iz solfeđa – 2016 ( OMŠ „ Josif Marinković „  - Zrenjanin ).  Takođe, učenike uspešno priprema za naredni stepen obrazovanja – srednju muzičku školu, kao i za javni nastup – koncerte, na nivou škole kao i na nivou grada, kao što su „ Dečija nedelja“, „Evropa u srcu Novog Sada“ i dr.


 

Raspored za 30 dana: