Jelena Ergelašev Tubić – Violončelo


Rođena je 1978. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila je osnovnu i srednju muzičku školu »Isidor Bajić« u Novom Sadu. Nakon toga je diplomirala violončelo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Dejana Božića, te specijalističke studije kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Ladislava Mezeia. Pored toga, završila je i Učiteljski fakultet u Somboru.

Tokom školovanja, pohađala je brojne seminare kod istaknutih violončelista – I.Varga, A.Baillie, E.Ksaveryev, I.Kalman, M.Coppey, S.Apolin, K.Benda, D.Grigorian. Takođe, tokom školovanja isticala se u brojnim nastupima u kamernim sastavima (duo, gudački kvartet) i usavršavala na seminarima kamerne muzike kod profesora S.Kamilarov, A.Ostrovski, B.Sjogren.

Od samog nastanka 2000. godine, pa sve do 2014. godine bila je aktivan violončelista u Vojvođanskom simfonijskom orkestru.

Od 2008. do 2012. godine bila je aktivna u Muzičkoj produkciji Radio-televizije Vojvodine, kao član Velikog narodnog orkestra. U tom periodu je ostvarila brojne nastupe na koncertima i festivalima, ali i snimala u studiju muzičke snimke za arhivu RTV-a.

Od 2005. godine bavi se pedagoškim radom, podučavanjem violončela i muzičke teorije, kao i organizacijom i aktivnom izvođačkom delatnošću kroz koncerte i studijska snimanja u okviru muzičkih ansambala: Gudački kvartet ”Colors” i ”Kliment”, Klarinet trio ”NS”, Duo flauta – violončelo, Narodni orkestar ROGALJ, Klezmer ansambl NOVA i Trio RAPSODIJA.

Bila je dugogodišnji član muzičkog ansambla drame Srpskog narodnog pozorišta u predstavi “Mera za meru”, sa kojim je posetila nekoliko festivala u zemlji, kao i van granica naše zemlje (Slovenija, Makedonija).

Služi se aktivno engleskim i slovenačkim, kao i pasivno nemačkim jezikom.

Godine 2016. tokom boravka u Sloveniji, stekla je status kulturnika – status istaknutog kulturnog umetnika  Republike Slovenije.