Ivana Popović, rođena Ilijev, završila je osnovnu muzičku školu „Josip Slavenski“ u Novom Sadu. Diplomirala je na klavirskom odseku Muzičke akademije u Beogradu, u klasi profesora Dušana Trbojevića.

U toku školovanja osvajala je nagrade na klavirskim takmičenjima, radila kao klavirski saradnik i snimala za Radio-televiziju Vojvodine.

Kao profesor je radila u srednjoj muzičkoj školi „Isidor Bajić“ u Novom Sadu a zatim nastavila rad u osnovnoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu. Bavila se aktivnostima vezanim za rad sa decom predškolskog uzrasta u vidu koncerata za najmlađe.

Uporedo sa pedagoškim radom obavljala je poslove pomoćnika direktora i učestvovala u osnivanju Festivala tambure, Pijanističkog takmičenja „Slavenski“ u Novom Sadu u radu žirija, kao i mentorstvo mlađim kolegama kod polaganja državnog ispita.

Kao član bila je aktivna u Zajednici muzičkih i baletskih škola Srbije, radu EPTE, Klavirske sekcije i član je Udruženja Muzičkih i baletskih pedagoga Srbije.

Bila je polaznik majstorskih kurseva prof. A. Valdme, prof. J. Mihajlović, prof. D. Trbojevića, prof. M. L. Petrović, prof. D. Marković, prof. J. Kršić. Poseduje licencu za rad kao instruktor ABRSM-a, Udruženja Royal School of London.

Iz njene klase su potekli učenici koji danas rade kao profesori klavira ili su na drugim odsecima Muzičke akademije, a koji su u klasi Ivane Popović na takmičenjima, smotrama i festivalima osvajali mnogobrojne nagrade, kako iz klavira tako i iz kamerne muzike. Snimila je emisije i muzičke priloge o talentovanim učenicima i o svom radu za RTV.

Trenutno radi kao profesor klavira u osnovnoj muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Novom Sadu.