Boris Jekić


Boris Jekić rođen je 1986 god. u Šapcu, gde je završio osnovnu i srednju muzičku školu u klasi prof. Helene Davidović. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi prof. Svetlane Bogino 2008. god. Master studije završio je 2010.god. u klasi iste profesorke. Posle master studija proveo je godinu dana na usavršavanju na konzervatorijumu ,,Giuseppe Tartini’’ u Trstu u klasi prof. Igora Cognolata.

U toku školovanja učestvovao je i osvojio nagrade na brojnim domaćim i internacionalnim takmičenjima, od kojih su najznačajnije:

 1995.- Takmičenje mladih pijanista, Niš 1. nagrada

1997.- Festival muzičkih škola, Požarevac 1. nagrada

1999.- Republičko takmičenje muzičkih škola 2. nagrada

1999.- Takmičenje mladih pijanista, Šabac 1.nagrada

2000.- Takmičenje mladih pijanista, Šabac 1.nagrada

2001.- Takmičenje mladih pijanista, Šabac 1.nagrada

2002.- Takmičenje mladih pijanista, Šabac 1.nagrada

2004.-,,Memorijal Isidor Bajić”, Novi Sad 1.nagrada

2005.- Pijanisticki forum ,,Citta di Chioggia’’, Italija 1. nagrada

 

Nastupao je na mnogim koncertima kao solista i član kamernih sastava u zemlji i inostranstvu. 2005. god. izveo je Betovenov 4. koncert za klavir i orkestar sa Orchestra Sinfonica di Chioggia tokom festivala ,,Musica in Laguna’’ u Kjođi, Italija. 2008.god. izveo je Šopenov koncert za klavir i orkestar sa orkestrom Akademije umetnosti u Novom Sadu, posle audicije na kojoj je izabran kao jedan od najboljih studenata.

Pohađao je majstorske kurseve kod istaknutih pijanista-pedagoga: Jokut Mihajlović, Kemal Gekić, Vladimir Ogarkov, Svetlana Bogino, Ayako Curuta, Karl Ponten, Cristophe Bernard, Konstatin Bogino, Arbo Valdma, Jean-Efflam Bavouzet i Igor Cognolato.

Od 2007. godine radi kao profosor klavira i korepetitor u Muzičkoj školi ,,Mihailo Vukdragović’’ u Šapcu. Jedan je od organizatora ,,Međunarodnog takmičenja mladih pijanista“  koje se godinama održava u Šapcu. Kao profesor i korepetitor sa svojim učenicima osvaja nagrade na brojnim domaćim i internacionalnim takmičenjima.