Adrijana Ostojin


Rođena 1979.god. u Novom Sadu. Završila S. M. Š. “7.april” u Novom Sadu, smer medicinska sestra-tehničar i medicinska sestra-vaspitač.
Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu smer pedagogija sa zvanjem diplomirani pedagog.
Bila član dečijeg hora Srpskog narodnog pozorišta. Višedecenijsko znanje i iskustvo stekla u radu sa decom predškolskog uzrasta u P. U. “Radosno detinjstvo” u Novom Sadu.
Organizuje i vodi muzičko-pedagoške radionice za decu predškolskog uzrasta kao i tematske kreativne radionice u skladu sa interesovanjima dece.